Coding Giants - programming for children - Home

Nëse dëshironi të mësoni më shumë informacione, mund të na kontaktoni në telefon në: +382 67 075 075 ose me e-mail në info@coddinggiants.me

Kurse programimi për fëmijë dhe të rinj. Mësimi përmes lojës dhe argëtimit!

 

*Shënim: Komunikimi me e-mail do të bëhet në gjuhën malazeze.

 

 

Programimi për fëmijë dhe adoleshentë - Kurrikula është plotësisht e përshtatur për grupmoshat e nxënësve për ta bërë procesin mësimor të lehtë dhe interesant. Gjatë zhvillimit të procesit mësimor, ne theksojmë zhvillimin e imagjinatës dhe të menduarit hapësinor, të cilat janë të nevojshme për një kuptim thelbësor të shkencës kompjuterike, kodimit, grafikës, aplikacioneve celulare dhe hakerimit.

Na bashkon i njëjti pasion! Lektorët e Coding Giants janë profesionistë me kualifikim të lartë të cilëve u pëlqen të ndajnë njohuritë në një mënyrë të lehtë dhe interesante, veçanërisht duke punuar me pjesëmarrësit më të rinj të kursit.

Ne jemi programerë profesionistë! Ne e bëjmë punën tonë me shumë dashuri. Ne vazhdimisht po përmirësojmë njohuritë tona sepse bota e programimit nuk pushon duke na na mahnitur. Ne jemi veçanërisht të kënaqur që ndajmë dhe përcjellim aftësitë dhe entuziazmin tonë tek pjesëmarrësit e kursit.

Ne kemi përvojë në punën me të rinjtë dhe dimë të zgjedhim qasjen më të mirë! Ne preferojmë komunikim të lirë, të kuptueshëm. Ne besojmë se fëmijët dhe të rinjtë fitojnë njohuritë më së miri përmes mesazheve stimuluese dhe inkurajuese, të cilat nxisin entuziazmin dhe dëshirën e tyre për të zbuluar sekretet e programimit.

Metodat tona të punës dhe të të mësuarit mbështeten nga edukatorë të kualifikuar. Ne jemi të vetëdijshëm për diversitetin e çdo fëmije dhe për këtë arsye kemi mbështetjen e ekspertëve të kësaj fushe kur zhvillojmë gjuhën e duhur të komunikimit.

Ne jemi inovatorë. Krijuesit e kursit janë autorë të disa librave mbi programimin për fëmijë dhe të rinj, të njohur nga Ministria e Arsimit. Qëllimi i edukimit nga këto libra është zhvillimi i aftësive programuese në një mënyrë inovative.

Në botën e sotme të dixhitalizimit universal, mësimi i programimit të fëmijëve bëhet po aq i rëndësishëm sa zotërimi i leximit, shkrimit dhe numërimit. Qëllimi ynë është të transferojmë njohuri dhe aftësi që jo vetëm që i përgatisin fëmijët për profesione të mundshme në IT, por edhe i ndihmojnë fëmijët të kuptojnë më mirë botën e teknologjive moderne në një mënyrë argëtuese.

"Unë jam i bindur se kokëfortësia e plotë është ajo që i dallon njerëzit e suksesshëm nga ata të pasuksesshëm."

Steve Jobs


Jemi të vetëdijshëm për faktin se, pavarësisht nga mosha, motivimi luan një rol kyç në të mësuarit e suksesshëm. Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht po zgjerojmë ofertën e kurseve të reja, në mënyrë që t'u mundësojmë studentëve të zhvillohen më tej në fushat që u interesojnë më shumë.

 

Punëtori falas

Punëtori falas

Ju ftojmë të bashkoheni në punëtoritë e programimit falas për fëmijë dhe adoleshentë - Code with Giants! Qëllimi i këtyre punëtorive është promovimi i të mësuarit në TI. Të gjithë pjesëmarrësit e ardhshëm do të njihen me sekretet e programimit dhe teknologjitë më të fundit.

Pse është e vlefshme të mësosh programim me Giants?

Pasioni

Pasioni

Ne e bëjmë punën tonë me një pasion që duam ta ndajmë me të tjerët!

Njohuri

Njohuri

Ne jemi profesionistë dhe programerë me përvojë.

Përvoja

Përvoja

Ne kemi qasjen dhe përvojën e duhur në punën me të rinjtë!

Mbështetja

Mbështetja

Metodat tona mbështeten nga edukatorë me përvojë dhe profesionistë.